Wednesday, 13 July 2011

Ubuntu changed it's default Office Suite.!!

 Open Office fork LibreOffice has replaced Open Office as the default office suite in Ubuntu 11.04.
‘The Ubuntu Project will be pleased to ship LibreOffice from The Document Foundation in future releases of Ubuntu'says the founder of the Ubuntu project, Mark Shuttleworth.

The ubuntu project which included the Openoffice.org as its default office tool for so many versions of its operating system now claims to replace it with the Libre office versions.

1 comment: 1. Nhìn thấy Quách Dương như vậy, Nhạc Thành liền nói:

  - Chuyện gì, mau nói đi.

  Quách Dương bất đắc dĩ nói:
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  - Bang chủ, thẻ linh và kim tệ của chúng ta đã bị đoạt đi rồi, chúng ta thuê một cái đình viện thì một tháng cũng phải tốn một trăm kim tệ.

  - Cầm lấy.

  Nhạc Thành hiểu rõ liền móc một đống kim tệ đưa ra, có tới hơn hai nghìn.

  - Nơi này có một số kim tệ, còn thiếu thứ gì thì sau này nói với ta, ta đi trước.

  Sau khi đưa kim tệ cho Quách Dương xong, Nhạc Thành tới chỗ ở của Tô Hân Nhi và Tư Mã Yên Nhiên. Chuyện của Lương Ngọc và Lương Hùng, Nhạc Thành cũng muốn bọn họ đề phòng một chút.

  - Cái gì, ngươi nói Kiêu Hùng bang bang chủ là sư huynh của Lương Ngọc?

  ReplyDelete